KROA

SBIO Kroa AS er eid 100% av SBIO, og skal være et naturlig samlingssted for alle studenter ved Handelshøyskolen BI.